Home

GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK


Specjalistyczna kancelaria prawnicza. Powstała z myślą o obsłudze prawnej procesów sądowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz obsłudze prawnej sektora biznesowego.

Kancelaria skupia prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w praktykowanym obszarze prawa. Prowadzimy te sprawy, w których możemy zapewnić Ci wsparcie prawników wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.

Naszym celem jest budowanie zaufania, szacunku i dobrego poziomu komunikacji na linii prawnik – klient. Z kolei fundamentem naszej pracy zawodowej jest świadczenie usług z największym poświęceniem i troską o interesy naszych klientów.

Każda sprawa sądowa czy projekt biznesowy są wnikliwie analizowane w celu wyboru najbardziej korzystnej drogi do osiągnięcia celu, jakim jest sukces naszego klienta.

Zapraszamy do współpracy.
Home

Prawo w biznesie

Home

Prawo rodzinne i spadkowe

Home

Prawo pracy

Home

Prawa człowieka


parallax background

Telefon kontaktowy do kancelarii +48 32 307 55 51


KONTAKT MAILOWY
 

Zespół


 

 

  

Damian Ruhm


Radca prawny


d.ruhm@grabiec-legal.pl

tel.: +48 32 307 55 51


Ukończyłem z wynikiem celującym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskałem także tytuł licencjata administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Doświadczenie zdobywałem pracując dla organizacji pozarządowych o zasięgu zarówno lokalnym jak i krajowym oraz praktykując w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach. Uczestniczyłem również w takich studenckich programach międzynarodowych jak Camp America i Erasmus+ (Uniwersytet Masaryka w Brnie).

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej a także praw osób LGBT, w tym zwłaszcza problematyki sądowego uzgodnienia płci. 

BLOGI

 

 

Prawo dla Ciebie

• reprezentacja w postępowaniach cywilnych i karnych z tytułu błędów medycznych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;

• reprezentacja w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;

• reprezentacja w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy (postępowaniu dyscyplinarnym);

• pomoc w sporach prawnych z NFZ;

• wykłady i szkolenia w zakresie ochrony praw pacjenta, funkcjonowania podmiotów leczniczych i odpowiedzialności karnej lub cywilnej osób wykonujących zawody medyczne.

• reprezentacja stron w postępowaniach cywilnych dotyczących rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy zapłaty wynagrodzenia, zadośćuczynienia za mobbing, odszkodowania za dyskryminację i zwolnienie z pracy;

• obsługa prawna związków zawodowych;

• tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania;

• przygotowanie u pracodawców procedur antydyskryminacyjnych;

• przygotowanie dokumentacji pracowniczej dla pracodawców, w tym umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności;

• pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

• pomoc prawna osobom dotkniętym dyskryminacją oraz wykluczeniem;

• pomoc prawna osobom LGBT;

• reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

• reprezentacja w sprawach o rozwód i separację;

• reprezentacja w sprawach o alimenty;

• reprezentacja w sporach dotyczących kontaktów z dziećmi;

• pomoc ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej;

• pomoc w sądowym i pozasądowym podziale majątku wspólnego małżonków / partnerów;

• reprezentacja w sprawach o przysposobienie.


 

Prawo w biznesie


 

• bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcy;

• wsparcie w bieżącej działalności gospodarczej;

• przygotowanie umów handlowych;

• udział w negocjacjach biznesowych;

• reprezentacja w procesach sądowych i dochodzenie należności;

• pomoc w tworzeniu, rejestracji i przekształceniu spółek prawa handlowego;

• rozwiązanie, likwidacja, podział przedsiębiorstwa;

• rozliczenia pomiędzy wspólnikami;

• prawo pracy dla przedsiębiorcy.

 

Kontakt


GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK


SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH


ul. Henryka Sienkiewicza 35/2
40-031 Katowice

NIP: 954-279-55-78


ING Bank Śląski SA: 40 1050 1214 1000 0092 5920 3355


Telefon


+48 32 307 55 51


Mail


kancelaria@grabiec-legal.pl


 


    Zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią.